ร้านน้องนีดอกไม้ปากคลองตลาด 

แผงร้าน ปากซอยบ้านหม้อ หัวมุมร้านแรก หน้าธนาคารกรุงศรีพระนคร กรุงเทพฯ จุดลงของอยู่ตรงข้าม โรงเรียนสวภา  กรุงเทพมหานคร 10200

 

 : 081-2599829 , 088-3099998 

 

  : pochang1717@hotmail.com